آیا این دست تقدیر است که رنج اعضای یک خانواده را رقم می زند؟

 آیا این دست تقدیر است که رنج اعضای یک خانواده را رقم می زند؟

رنج و بیماری اتفاق می افتد و هیچ کس در هیچ نقطه دنیا از این اصل مصون نیست. بیماری اعضای خانواده، ورشکستگی، مهاجرت های اجباری، مشکلات کودکان، خیانت، اعتیاد، فشارهای اقتصادی و هزاران عامل دیگر می توانند سبب رنج و بیماری در زندگی یک فرد باشند. رنج و بیماری افراد را به طور جداگانه هدف قرار می دهند اما در مواردی، می بینیم که مانند یک افسون یا بیماری موروثی در تمام اعضای یک خانواده متبلور می شوند. برای مثال، طلاق را در نظر بگیرید. در برخی از خانواده ها، طلاق مانند یک ویژگی موروثی میان تمام بچه های خانواده رواج دارد. ممکن است حتی این ویژگی از پدر و مادر به فرزندان ارث رسیده باشد. آیا دست تقدیر رنج اعضای خانواده را رقم زده است؟ آیا طلاق یا هر رنج دیگری، درست مانند سرطان و بیماری ها، از طریق DNA اعضای خانواده به یکدیگر منتقل می شود؟ با توجه به این موضوع مشاوره خانواده چگونه می تواند در شرایط سخت و بحرانی به کمک ما بیاید؟

مشاوره خانواده و تاباندن نور به ذهن جمعی خانواده

بیاید برای درک بهتر منشا بسیاری از مشکلاتمان در زندگی، به سراغ ذهن برویم. ذهن ما مانند یک کامپیوتر است که به شکلی خاص، برنامه ریزی شده است. بخشی از این برنامه ریزی را اجداد ما انجام داده اند. به عنوان مثال، میل به داشتن سرپناه، خانواده، غذای خوب و بسیاری از فاکتورهای مشابه که به صورت ناخودآگاه، ما و رفتار ما را کنترل می کنند. بخش دیگری از این برنامه ریزی توسط خانواده و جامعه انجام شده است. ما در خانواده یاد می گیریم به چه زبانی صحبت کنیم یا چگونه ارتباط برقرار کنیم. در جامعه یاد می گیریم قوانین را رعایت کنیم و موفقیت خود را بر اساس المان هایی که به ما معرفی شده اند، بسنجیم. ما تصور می کنیم که به صورت فردی فکر کرده و رفتار می کنیم، اما واقعا این گونه نیست. ما در چارچوب سیستم های انسانی یا بیولوژیکی تعریف شده رفتار می‌کنیم که جامعه ما نیز بخشی از آن است. ما ناخودآگاه تابع قوانینی هستیم که در ذهن ما تعریف شده اند.

آیا این دست تقدیر است که رنج اعضای یک خانواده را رقم می زند؟

بیشتربخوانید: علامتی که نشان می دهد یک رابطه به طلاق ختم می شود

حال تصور کنید یک باور غلط در ذهن شما پایه ریزی شده باشد. تصور کنید خانواده و جامعه مهارت پس انداز یا سرمایه گذاری صحیح را به شما آموزش نداده باشد. تصور کنید باورهای شما در خصوص روابط عاطفی غلط باشد، چارچوب تغذیه و زندگی سالم برایتان تعریف نشده باشد  و یا ناخودآگاه شما نسبت به مصرف مواد اعتیادآور هوشیار نباشد. چه اتفاقی می افتد؟ شما به رنج و بیماری دچار می شوید. اتفاقی که برایتان غیر قابل پیش بینی بود، چون ذهن شما ساختاری برای پیش بینی چنین مشکلاتی را ندارد. ممکن است مانند سایرین، این رنج و بیماری را دست تقدیر و سرنوشت بدانید، اما این سختی ها در واقع نتیجه اعمال و رفتاری هستند که تحت سلطه ناخودآگاهتان و در نتیجه آموزش های غلط خانواده و جامعه،انجام داده اید.

اینکه ما ژن کدام بیماری های موروثی را از پدر یا مادرمان دریافت کرده ایم، با یک آزمایش ژنتیک ساده در آزمایشگاه مشخص می شود، اما این تمام چیزی نیست که پدر و مادرمان به ما منتقل می کنند. ذهن جمعی خانواده، یعنی تمام تفکرات، دیدگاه ها و تجربیاتی که ما از اول زندگی در چارچوب خانواده کسب کرده ایم، نیز با درصد بالایی به صورت موروثی به ما می رسد. این امر منشا بسیاری از ویژگی های درونی و نهادینه شده در ما می باشد. تصمیمات ما، دیدگاه های ما که از ناخودآگاهمان سرچشمه می گیرند و بسیاری از تفسیرهای ما از تجربیاتمون، ریشه در همین بخش از ذهن دارد. مشاوره خانواده می تواند این بخش از ذهنیت ما را به سطح بیاورد و  منشا بسیاری از رنج ها و مشکلات ما و سایر اعضای خانواده را در ناخودآگاهمان پیدا کند.

آیا این دست تقدیر است که رنج اعضای یک خانواده را رقم می زند؟

خانواده ای که آسیب می بیند!

پس از بروز یک مشکل یا رنج برای یکی از اعضای خانواده، سایر اعضای این سلول اجتماعی هم دچار بحران و مشکل می شوند. این امر به صورت ناخودآگاه بر روی سایر اعضای خانواده اثر می گذارد. به عنوان مثال، طلاق پدر و مادر یک خانواده را در نظر بگیرید. این امر بر روی کودکان، و خانواده های والدین تاثیر روحی و روانی می گذارد. اگر این طلاق توسط یکی از فرزندان خانواده گرفته شود، سایر برادران و خواهران نیز تحت تاثیر قرار می گیرند؛ حتی اگر مستقل باشند. به شکل مشابه بیماری، از دست دادن یکی از عزیزان، ورشکستگی و بحران های اقتصادی از جمله مواردی هستند که می توانند تمام افراد خانواده را تحت تاثیر قرار دهند. 

در چنین شرایطی است که ذهنیت جمعی خانواده شکل می گیرد، ناخودآگاه افراد الگوی های رفتاری را تکرار می کند و باعث می شود تقریبا تمام اعضای یک خانواده به شکل مشابهی به بحران واکنش نشان دهند. این امر می تواند بحران را تشدید کند یا کاملا از بین ببرد. نتیجه نهایی، به بینش و پیکربندی ذهن اعضای خانواده بستگی دارد.

درخواست کمک از مشاوره خانواده!

بسیاری از رنج ها تنها یک بار در زندگی افراد رخ می دهند. با این حال برخی از مشکلات هستند که به صورت دوره ای و سیستماتیک تکرار می شوند. ورشکستگی های پی در پی، طلاق های پی در پی در زندگی یک فرد یا تمام فرزندان یک خانواده، اعتیادی که ترک کردن آن آسان نیست و به صورت دوره ای باز می گردد و یا طرد شدگی های اجتماعی از جمله مواردی هستند که می توانند وجود یک مشکل بزرگ و زمینه ای در زندگی افراد را نشان دهند. در بسیاری از این موارد، تکرار مشکلات به صورت دوره ای به معنای الگوهای ذهنی غلط در افراد است و این امر با کمک مشاورین خانواده و نظارت افراد متخصص قابل حل می باشد.

 آیا این دست تقدیر است که رنج اعضای یک خانواده را رقم می زند؟

در جلسات مشاوره خانواده، یک فرد با الگوهای ذهنی متفاوت و خارج از چارچوبی که در آن زندگی می کنیم، واکنش ها، رفتارها و باورهای ما را بررسی می‌کند. این فرد از منظر سوم شخص راحت تر می تواند میان مشکلات به وجود آمده و الگوهای ذهنی ما ارتباط برقرار کند و در نتیجه راحت تر می تواند منشا بسیاری از مشکلات را پیدا کند. جلسات مشاوره خانواده مکانی امن برای به زبان اوردن آن چیزی است که در دل و ذهن خود پنهان کرده ایم. در طول این جلسات ما می توانیم برداشت خود از اتفاقات را به زبان بیاوریم، راحت تر با مشکلات خود روبرو شویم، در صورت نیاز با سایر اعضای خانواده (مانند والدین، فرزندان و یا همسرمان) ارتباط برقرار کنیم و دید وسیع تری نسبت به آنچه که رخ داده است، کسب کنیم.

مشاوران می توانند به ما کمک کنند تا واکنش های خود را تعدیل کنیم. در طی این جلسات، ما معمولا مهارت های مختلفی را برای درک شرایط و برطرف کردن آن ها یاد می گیریم. اگر منشا مشکلات ما، اتفاقی در گذشته است، جلسات مشاوره خانواده به ما کمک میکند تا اثرات منفی این اتفاق ناگوار را بشناسیم، شرایط را بپذیریم و از دخالت این شرایط بر روی سایر تصمیم های زندگیمان جلوگیری کنیم. در شرایط طلاق، مشاور خانواده به ما یاد می دهد تا چگونه شرایط جدید زندگی خود را بپذیریم، فرزندانمان را از آسیب های احتمالی دور نگه داریم و با درک بهتر عوامل به وجود آورنده طلاق، از ادامه دار شدن یا تکرار این اشتباه در زندگی آینده خود جلوگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: مشاوره تلفنی ازدواج، مشاوره تلفنی طلاق و مشاوره تلفنی خانواده

خدمات مشاوره خانواده شامل حوزه های مختلفی می شود که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

مشاوره ازدواج

معمولا به زوج های جوان توصیه می شود پیش از پیوند ازدواج خود، به مشاوره مراجعه کنند. جلسات مشاوره ازدواج به طرفین کمک می کند تا فارغ از هیجانات و احساسات موجود، در خصوص معیارهای خود در زندگی، ویژگی هایشان، میزان تفاهم و توانمندی هایشان به عنوان یک زوج  اطلاعات  کسب کنند. مطالعات در کشورهای پیشرفته نشان داده است که مشاوره ازدواج، پیش از نامزدی و یا بستن پیمان زناشویی، می تواند به پایداری و موفقیت زندگی مشترک بسیار کمک کند.

مشاوره خانواده در امر کودک و نوجوان

یکی از حوزه های مهم و کلیدی در مشاوره خانواده، توجه به امر کودک و نوجوان است. تعامل پدر و مادر با فرزندانشان، بحران های خانواده و سنین بلوغ کودکان از جمله مواردی هستند که در صورت عدم توجه صحیح به آن ها می توانند خسارات روحی و عاطفی طولانی مدتی را متوجه بچه ها کنند. به همین سبب است که غالبا به والدین توصیه می شود برای به حداقل رساندن فشار روحی و آسیب های روانی بر روی فرزندان، در صورت وجود مشکل در خانواده و یا عدم ایجاد ارتباط صحیح با فرزندان، به مشاوره مراجعه کنند.

آیا این دست تقدیر است که رنج اعضای یک خانواده را رقم می زند؟

علاوه بر موارد اشاره شده در بالا، زوج تراپی، سکس تراپی، خانواده درمانی، مشاوره طلاق و خیانت های زناشویی از جمله سایر مواردی هستند که مشاوره خانواده می تواند به آن ها ورود کند.

خانواده پایه ای ترین سلول یک جامعه است و جایی است که فرزندان در آن الگوهای ذهنی متفاوتی را می سازند، تجربیات مختلفی به دست می آورند و یاد می گیرند در برابر مشکلات و رنج ها چگونه رفتار کنند. بدیهی است که در صورت دریافت آموزش های غلط، اعضای خانواده دیر یا زود با مشکلات و رنج های مختلفی دست و پنجه نرم خواهند کرد. در چنین شرایطی، نمی توان سرنوشت و تقدیر را عامل تمامی مشکلات افراد دانست. مشاوره خانواده، دست کمکی است که می تواند بسیاری از خانواده ها و روابط را از ورطه نابودی و گرفتاری های بیشتر نجات دهد.

انتشار در: